Thi ảnh quốc tế West Cumbria Photo Group (Anh quốc) (Số FIAP bảo trợ: 2011/062)

0

I. Thể lệ cuộc thi: 1. Chủ đề: Tự do – Dành cho ảnh mầu và đen trắng Mỗi tác giả dự thi được gửi 04 ảnh cho mỗi thể loại , cỡ ảnh lớn nhất là 40 x 50cm (16 x 20 inches). Đằng sau lưng mỗi ảnh được ghi rõ bằng chữ in … Xem tiếp “Thi ảnh quốc tế West Cumbria Photo Group (Anh quốc) (Số FIAP bảo trợ: 2011/062)”

Thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại MALMO (Thụy Điển) (Số FIAP bảo trợ: 2011/106)

0

I. Thể lệ cuộc thi: 1. Chủ đề : Tự do – Dành cho ảnh màu và ảnh đen trắng kỹ thuật số – Mỗi tác giả dự thi được gửi 04 ảnh cho một thể loại. Ảnh dự thi có đuôi JPEG kích cỡ là 1024 x 768 picxels với độ phân giải 300 … Xem tiếp “Thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại MALMO (Thụy Điển) (Số FIAP bảo trợ: 2011/106)”