THÔNG BÁO

0

QUY CHẾ XÉT KHEN THƯỞNG TÁC PHẨM XUẤT SẮC NĂM 2010 – 2011 I. MỤC ĐÍCH Nhằm khuyến khích hội viên tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh mới, có chất lượng nghệ thuật cao, ca ngợi quê hương, đất nước con người Việt Nam. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT KHEN THƯỞNG 1. … Xem tiếp “THÔNG BÁO”

Danh Sách Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Nhiệm Kỳ VII ( 2015 – 2020)

0

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Ông Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch Ông Hoàng Thạch Vân Phó Chủ tịch Ông Lê Xuân Thăng Phó Chủ tịch Ông Đồng Đức Thành Ủy viên Thường vụ Ông Nguyễn Minh Tân Ủy viên Thường vụ Ông Nguyễn Mạnh Sinh Ủy viên Ban Chấp hành Ông Huỳnh Tấn Thăng Ủy … Xem tiếp “Danh Sách Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Nhiệm Kỳ VII ( 2015 – 2020)”

Giới Thiệu

0

I . Tên Hội – Tên gọi của Hội: HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH CITY PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION. Tên viết tắt: HOPA – Biểu tượng của Hội là 1 hình tròn. Đỉnh vòng ngoài có chữ Hội Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh. … Xem tiếp “Giới Thiệu”