Bổ sung – Thể lệ cuộc thi ảnh “Phụ nữ Ngày nay”

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với Chủ đề “Phụ nữ Ngày nay” xin được thông báo về việc thay đổi và bổ sung thể lệ của cuộc thi như sau:

Qui cách ảnh:

  • Ảnh được lưu dưới dạng .JPEG
  • Độ phân giải của ảnh là 300dpi/inch.
  • Dung lượng mỗi file ảnh từ 5MB trở lên.
  • Gửi vào địa chỉ trang web của cuộc thi: http://phunungaynay.vietnamphotocenter.com/
  • Ảnh phải được gửi đúng hạn qui định
  • Thời gian nhận và chấm ảnh:
  • Nhận file: Từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 26/02/2018
  • Chấm ảnh: Ngày thứ năm, 01/3/2018.

The le cuoc thi anh nghe thuat Phu nu Ngay nay (bo sung)