Ảnh đẹp cuối khóa 2/14 sáng

 

      

Ảnh đẹp cuối khóa 2/14 sáng :

Ảnh chân dung:

Tác phẩm Nghé con – Học viên : Nguyễn Huy Toàn


 Ảnh Kiến trúc:

Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà – Học viên : Nguyễn Trịnh Vỹ

Ảnh Sinh hoạt:

Tác phẩm: Ngỏ ý! – Học viên : Nguyễn Trịnh Vỹ

 

Quản trị viên Hopa

Thành viên ban quản trị Hopa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.