Thư mời – Triển lãm Giao lưu Ảnh Nghệ thuật Việt Hàn

THƯ MỜI

       

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời: Quý Anh/Chị Hội viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

 

Đến tham dự:

Lễ Khai mạc và Triển lãm Giao lưu ảnh Nghệ thuật

Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc – Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian: 18 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (81 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3).

Hân hạnh được đón tiếp.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm