THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TRAO GIẢI VÀ KHAI MẠC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH – 2018

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     THƯ MỜI

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời:

Toàn thể Hội viên Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

Đến tham dự:

LỄ TRAO GIẢI VÀ KHAI MẠC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VIII – NĂM 2018

Chủ đề: “Cuộc sống trên đường phố 24/7”

 Thời gian: 9 giờ 00, thứ bảy 04 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Hân hạnh được đón tiếp.

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

                                                                                         BAN TỔ CHỨC

                                                                                         TRƯỞNG BAN

                                                                                           Lê Xuân Thăng