Thông báo: Tổ chức Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật năm 2018

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia trại sáng tác ảnh nghệ thuật năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 25/KH-HNA ngày 12/3/2018 của Hội Nhiếp ảnh về việc tổ chức trại sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Cảm xúc và Khoảnh khắc”,

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh, thông báo đến các Chi hội về việc đề cử hội viên tham gia trại sáng tác ảnh nghệ thuật năm 2018

  • Thời gian: Từ ngày 07/4/2018 đến 12/4/2018 (05 ngày sáng tác thực tế)
  • Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.
  • Số lượng hội viên tham dự sẽ do Chi hội giới thiệu theo tỉ lệ:

        +   Chi hội dưới 15 hội viên: 1 suất.

        +   Tối đa 2 suất cho mỗi Chi hội.

  • Điều kiện tham gia (hoàn toàn miễn phí) khi hội đủ các điều kiện sau:

        +   Hội viên có từ 2 năm tuổi hội trở lên và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên (đóng hội phí đầy đủ).

  +    Tham dự hai cuộc thi Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống và cuộc thi ảnh Mùa xuân do Hội Nhiếp ảnh tổ chức hàng năm.

  • Hội viên được Chi hội đề cử tham gia trại sáng tác, nộp 10 files ảnh chất lượng để Hội đồng thẩm định chọn ra bộ ảnh triển lãm.

Đề nghị Ban Chấp hành các Chi hội lập danh sách hội viên đăng ký tham gia trại sáng tác và chuyển về văn phòng Hội Nhiếp ảnh trước ngày 02/4/2018.

Đối với hội viên (không thuộc diện do chi hội đề cử tham gia trại), học viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh có nhu cầu tham gia trại sáng tác, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức (Anh Nguyễn Duy Nghĩa) để đăng ký,

  • Chi phí: 4.500.000 đồng/1người.
  • Thời hạn: trước ngày 02/4/2018.     

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 Nguyễn Thanh Tâm