LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 06/2017

 

 CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 06/2017 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 4/2017

07.06.2017

Thứ tư

(08h30 – 11h30)

2.000.000 þ Lớp sáng: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

 F Giờ học: 08h30 – 11h30

þ Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 2,4,6,8,10,12

 FGiờ học: 17h30 – 20h00

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật) Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

Khóa 2/2017

16.06.2017

Thứ sáu

(17h30 – 20h00)

2.500.000  
 Photoshop căn bản

Khóa 3/2017

Photoshop nâng cao

 Khóa 1/2017

Đầu tháng 07

 

1.600.000 þ Lớp sáng: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

 FGiờ học: 08h30 – 11h30

þ Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 2,4,6,8,10,12

 FGiờ học: 17h30 – 20h00

  Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp sáng tác ảnh Nghệ Thuật

Khóa 1/2017

Đang học 2.800.000  

þ  03 buổi lý thuyết

 F  07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau

 

Studio khoùa 1/2017

Chụp chân dung & sản phẩm Studio & ngoại cảnh

Đầu tháng 07 2.600.000  

þ  02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

F  Tuần học 03 buổi

 

Ghi danh: 3832.3326 – 3925.0712

Phoøng Đào Tạo (Thầy Thái ): 0903.103.374