Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”

Thực hiện Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng            Tây Nguyên”;

Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” ban hành Thể lệ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”, cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các tác giả chuyên và không chuyên, là người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, du khách quốc tế.

(Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Giúp việc không được tham gia dự thi).

 1. CHỦ ĐỀ  

Chủ đề: 02 chủ đề

 1. Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” (Ký hiệu A).
 2. Cà phê Buôn Ma Thuột (Ký hiệu B).

III. NỘI DUNG

–   Giới thiệu nét văn hóa truyền thống; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên (trong đó điểm nhấn là Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của    nhân loại).

– Giới thiệu thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột; thể hiện cuộc sống lao động của người dân trong sản xuất cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên; áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê.

 1. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA

– Ảnh dự thi phải ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ và số điện thoại liên hệ (Theo mẫu: Phiếu thông tin của Ban tổ chức).

PHIẾU THÔNG TIN

Ký hiệu:………………….

Tên tác phẩm: 

Tác giả: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:

Email:

– Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.

– Mỗi chủ đề tác giả được gửi tối đa 08 ảnh.

– Ảnh dự thi không ép plastic, không ép lên bìa cứng, không có ký hiệu hoặc chữ trên ảnh.

– Cỡ ảnh dự thi 40cm x 60 cm, kèm theo 1 đĩa CD hoặc DVD chứa file ảnh dự thi với kích thước là 40cm x 60 cm, độ phân giải 300 dpi/inch, hệ màu GRB để Ban Tổ chức phục vụ cho công tác triển lãm, tuyên truyền.

– Không chấp nhận ảnh chắp ghép dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

– Không chấp nhận những tác phẩm ảnh đã đạt giải tại các Cuộc thi, Liên hoan trước đây từ cấp khu vực trở lên do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ và tổ chức (ảnh đã đoạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham gia Cuộc thi).

– Những tác phẩm không được chọn Ban Tổ chức không trả lại.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định, hư hỏng hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

Ngay sau khi nhận được tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai trên website của Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (http://lehoicaphe.vn và  http://festivalcaphe.vn), Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh (http://daklak.gov.vn) và website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (http://vhttdldaklak.gov.vn).

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức sẽ trao những giải thưởng giá trị cho các tác phẩm xuất sắc.

 1. Giải thưởng về đề tài Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích.

– 01 Giải Nhất: 25.000.000 đ.

– 02 Giải Nhì: Mỗi giải 20.000.000 đ.

– 03 Giải Ba: Mỗi giải 15.000.000 đ.

– 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 10.000.000 đ.

 1. Giải thưởng về đề tài Cà phê Buôn Ma Thuột: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích.

– 01 Giải Nhất: 25.000.000 đ.

– 02 Giải Nhì: Mỗi giải 20.000.000 đ.

– 03 Giải Ba: Mỗi giải 15.000.000 đ.

– 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 10.000.000 đ.

Các tác phẩm đoạt giải Ba trở lên được UBND tỉnh tặng Bằng khen và đề xuất Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp Chứng nhận; các tác phẩm chọn triển lãm được cấp Chứng nhận của Ban Tổ chức.

 1. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

Ban Tổ chức dự kiến tuyển chọn 200 tác phẩm (trong đó 100 tác phẩm về Cà phê và 100 tác phẩm về Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên) có chất lượng tốt để trưng bày triển lãm. Mỗi tác phẩm chọn để trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng).

Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Cuộc thi để phục vụ công tác tuyên truyền cho Cuộc thi và phục vụ công chúng dưới mọi hình thức không kinh doanh.

VII. VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Thực hiện đúng Thể lệ Cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

Tác giả phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền   liên quan.

Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được Ban Giám khảo xét chọn để triển lãm nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật,  Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng, tiền nhuận bút treo và giấy chứng nhận.

VIII. BAN GIÁM KHẢO

Gồm 5 thành viên, là các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam giới thiệu.

 1. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM
 2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Tính từ ngày ban hành Thể lệ đến 17 giờ 00’ ngày 15/02/2017.
 3. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

– Phòng Tuyên truyền Cổ động và Triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0500.3852.168.

– Thể lệ và kết quả Cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh và website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

 1. Chấm ảnh: Vào tháng 02 năm 2017, tại Hội trường C, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.
 2. Trao giải và Khai mạc Triển lãm: Vào lúc 9 giờ 00’ ngày 08/3/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.
 3. Địa điểm Triển lãm: Khuôn viên trong nhà và ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp tổ chức của các Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

                                        TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                                   TRƯỞNG BAN

                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                   Võ Văn Cảnh